Havre

Vi får många frågor om gluteninnehållet i ProViva. För konsumenter med en matallergi är det inte alltid lätt att veta om man kan förtära vissa livsmedel eller ej. Det skiljer också konsumenter emellan hur känslig man är för vissa typer av allergener. Informationen vi ger nedan om de analyser vi har utfört är till för att enskilda konsumenter ska kunna få en indikation på vilka nivåer våra analysresultat visat och utifrån detta använda informationen till sin specifika situation. Vid behov rådgör gärna med en läkare för att bestämma vilka produkter som är lämpliga just för dig.

Vid tillverkning av ProViva ympas bakterien Lactobacillus plantarum 299v i en blandning av havre och vatten och får växa till där under ett dygn. Den fermenterade havrevällingen blandas sedan med fruktblandningar till olika ProViva-produkter.

Havre i sig är glutenfritt, dock kan det i vanlig havre förekomma rester av andra sädesslag som innehåller gluten. Många personer som har celiaki äter dock havre. För att vara säker på att havren är glutenfri rekommenderar Svenska Celiakiförbundet så kallad ren havre. Ren havre odlas, fraktas, mals och paketeras på ett sätt som garanterar att inga rester från sädesslag med gluten blandas in. Det är endast så kallad ”ren havre” som får benämnas glutenfri.

Enligt EU-bestämmelserna får endast produkter som innehåller ”ren” havre, där havren i sig innehåller högst 20 mg gluten/kg produkt, benämnas glutenfria.

ProViva Fruktdryck innehåller 0,8 % havremjöl men den innehåller inte ”ren havre” och kan därför inte klassas som glutenfri.

Den enda ingrediensen i ProViva som kan innehålla gluten är havremjölet. I innehållsförteckningen är därför havre märkt med fetstil i enlighet med de rådande märkningskraven.

Vi låter vid större förändringar eller nylanseringar analysera gluten i ProViva Fruktdryck. De analyser som utförts av ProViva Fruktdryck har inte gett utslag på gluten.

Då ProViva produkter inte innehåller så kallad “ren havre” skulle det kunna förekomma en viss variation av kontaminering av gluten i havren, vilket man bör ta i beaktande, då vi inte utför denna analys för varje produktion.

Det bör också noteras att ProViva Shot har 5 gånger så hög inblandning av havrevälling (därmed också havremjöl), som ProViva Fruktdryck. Varje Shot är på 80 ml och innehåller lika mycket av bakterien Lactobacillus plantarum 299v (och havrevälling) som 400 ml ProViva Fruktdryck.